För den som sett eller läst mycket science fiction kan vår samtid kännas som en besvikelse. Men det sker mycket spännande inom den tekniska utvecklingen, och en hel del av detta kan komma programmerare och utvecklare till del på olika sätt.

Enligt filmen Tillbaka till framtiden II kommer vi år 2015 att ha svävande skateboards och självknytande Nike-skor. Än är året inte slut, men det känns mindre troligt att detta kommer att hända. Detta betyder dock inte att den tekniska utvecklingen kommer att avstanna. Inte minst kommer vi troligen att se en ökad interaktion mellan internet och fysiska föremål, det som brukar kallas the internet of things.

Den amerikanska militärens forskningsavdelning DARPA, som delvis låg bakom utvecklandet av internet, arrangerar en tävling för ingenjörer och utvecklare där det gäller att hushålla med en robots energi så effektivt som möjligt, för att kunna utföra räddningsarbete i krävande miljöer. Roboten som ska användas heter Atlas, och har utvecklats av företaget Boston Dynamics, som ägs av Google.

Det som gör denna tävling intressant ur ett utvecklarperspektiv är att DARPAs tidigare tävlingar bl.a. bidragit till utvecklandet av självkörande bilar, ett område som Google också har investerat i. Självkörande fordon kan på olika sätt integreras med tjänster på nätet. Det är t.ex. svårt att tänka sig självkörande bilar utan att också tänka sig kartor som bilarna kan navigera efter. Detta möjliggörs av Google Maps.

Integration med nätet

Det här skapar intressanta möjligheter för alla möjliga typer av tilläggstjänster. Man kan t.ex. tänka sig en taxirörelse med självkörande bilar. Om kunden då vill åka till närmaste pizzeria kan det vara en specialversion av Googles sökmotor som avgör vilken restaurang som blir förstahandsvalet. Vi kan alltså vänta oss en ny sorts sökmotoroptimering, och det kommer troligen att bli viktigare för de som beställer sajter att ranka högt i bilarnas sökmotorer. I dagsläget känns det kanske som detta ligger långt fram i tiden, men förändringen kan komma snabbt.

Ett annat område där vi kan komma att se stor utveckling de kommande åren är tjänster där man på olika sätt kan styra sitt hem över nätet. En del företag har redan kommit igång med detta, och erbjuder exempelvis möjligheten att fjärrstyra sin värmepump via sin smartphone. Men det är bara början. Kanske kommer vi att få se kylskåp som kan berätta vad som behöver köpas, eller rent av beställa det som saknas så att det levereras till hemmet. Det kommer även att bli enklare att övervaka hemmet när man inte är hemma, med hjälp av uppkopplade kameror och annat.

Det talas också mycket om bärbar elektronik, inbyggd i kläder, smycken och annat. Googles smarta glasögon verkar inte bli någon succé, men alla är övertygade om att s.k. wearables är här för att stanna. Inte minst kan personer som lider av olika sjukdomar dra nytta av elektronik som övervakar puls, hjärtrytm och annat. Om något värde verkar riskabelt kan den smarta prylen larma. Behöver man sedan uppsöka sjukvården kan personalen få tillgång till de relevanta värdena redan i förväg.

Det finns, som ni märker, många intressanta möjligheter i och med den nya tekniken. Här på Yoda Vision kommer ni att kunna följa vad som händer på webben och i forskningslaboratorier över hela världen, och hur de två kopplas ihop mer och mer.