Vad för revolutionerande AI och teknik kan man sammanfatta finns i back end? Det är bland annat CRM som är en mycket stor och viktig del. Idag är det många företag som satsar hårt på ett smart CRM, som är till för att få en övergripande översikt över ens status och kundrelationer. Att ha ett smart CRM är en enorm konkurrensfördel, och fortfarande är det många företag som har bristande koll på hur man bygger upp en bra back end. 

Varför är det så viktigt med ett bra CRM i sin back end? ChessIT beskriver det på ett bra sätt: ”Ett intelligent CRM fungerar som en GPS och guidar dig fram till nästa affär”. Det är en mycket bra beskrivning på vad som skiljer ett mer traditionellt CRM från ett nytt och innovativt CRM. Ett smart CRM hjälper en att växa och är intelligent, baserat på smart teknik.

CRM är nyckeln

AI har verkligen börjat ta bra plats hos företagen idag och det skapar stora konkurrensfördelar. Det har implementerats på många håll och spås bli ännu större i år. För att förstå vad man kan använda sin AI till är det bra att man tar in specialister som kan anpassa tekniken efter ens behov och mål, men att AI har nyckelroller är redan klargjort för många. Att AI kan hjälpa en att arbeta med sina kundrelationer (centralt för alla som driver företag! Här finns ett lästips om det) är det som gör CRM så pass hett eftertraktat idag – man hinner nämligen före sina konkurrenter med ett smart system.

Vad mer brukar man ha i sin back end? Där front end står för användarinteraktivitet så är back end e-handelplattform, bearbetning av uppgifter, betalning och så vidare. Det är viktigt att man är bra på programmering och liknande för att bli en bra webbutvecklare. Idag råder det viss brist på bra utvecklare och därför är det många företag som inte har vidare bra koll på vad som är bra att bygga upp en bra back end med. Det råder inga tvivel om att det är en stark fördel, och har du möjlighet att satsa här så har du mycket goda chanser till att växa och bli större.