Alla som har tv-apparater i Sverige måste som bekant betala en tv-avgift. Den här avgiften fick även de med datorer börja betala när SVT lade ut sitt material på nätet. Nu har det dock beslutats att de som endast tittar på tv via datorn, inte ska behöva betala avgiften.

5866667-happy-student-girl-with-laptop-at-school

Livet är fullt av extra avgifter som kan kännas onödiga och jobbiga att betala. Till exempel tar många företag en avgift för att skicka ut fakturor på papper, och andra företag tar betalt när kunderna inte betalar i tid. En annan av dessa jobbiga avgifter är tv-avgiften, som många har behövt betala även om de inte har en tv, men har en dator. Turligt nog har man nu bestämt sig för att slopa den här avgiften för alla som endast tittar på tv via datorn.

Fick dra tillbaka avgiften

En dator med internetkoppling är nämligen ingen tv-mottagare och därför har man beslutat att en tv-licens för den som har en dator inte behövs. Radiotjänst bestämde som sagt tidigare att tv-avgiften skulle utgå för den som har en dator med internetuppkoppling. Varför man bestämde detta var för att SVT gjorde sitt schemalagda programutbud tillgängligt på nätet via SVT-play. Ett antal personer med datorer som fick betala avgiften bestämde sig för att överklaga detta. Förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att Radiotjänst hade rätt att ta ut avgiften, medan Högsta förvaltningsdomstolen valde att riva upp domarna. Efter att Högsta förvaltningsdomstolen gjort detta, valde Radiotjänst att slopa tv-avgiften för de som endast tittar på tv via dator.

Inte hållbart

SVT ser detta beslut som ohållbart eftersom det innebär att den del av befolkningen som har tv-apparater får betala för hela svenska folkets användning av public services utbud.

”Det är varken rättvist eller en hållbar lösning för framtiden.” Läs mer.