Det finns ett enkelt sätt att förvalta kundrelationer på som är betydligt mer tidseffektivt och säkert än hur det traditionellt har utförts. Med ett CRM-system underlättar ni inte bara det vardagliga arbetet, ni skapar också bättre förutsättningar för företaget på sikt. Lär dig mer om CRM i den här artikeln.

Förhoppningen hos alla som driver företag är förstås att företaget ska växa. Att ett företag växer innebär i de allra flesta fall att kundunderlaget blir större, vilket förstås är roligt. Men det innebär också att arbetsbördan ökar. Att upprätthålla goda kundkontakter blir förstås svårare ju fler kunderna är. Du ska veta att ett bra CRM system har sina fördelar i det här avseendet. I stycket som följer kan du läsa om några av dem.

Automatisering och bättre analyser

Vad är CRM? Förkortningen står för Customer Relationship Management och den uppmärksamme läsaren känner till att det är en term som använts i företagsvärlden under lång tid. Kundvård har förstås alltid varit en viktig del i att driva företag. Förr var det dock någonting som gjordes helt manuellt. Företag var helt enkelt tvungna att föra mer eller mindre detaljerade register över sina kundkontakter och annan data som berörde kundrelationerna. Med ett stort kundunderlag säger det sig självt att detta innebar mycket arbete. När det talas om CRM idag åsyftas ofta en digitaliserad, datadriven variant av kundvård. Ett system som, till exempel, talar om för dig när det är dags att kontakta en kund utifrån variabler som när senaste kontakten var, eller vad kunden köpte för produkter eller tjänster från er sist.

Flexibla system

CRM-system är väldigt flexibla. Det betyder att det går att anpassa systemet för att passa ditt företags behov. Det kan handla om algoritmer som ska styra vissa typer av åtgärder (’hot-calls’, marknadsföring med mera), vilken typ av data som ska samlas in om kunderna och mycket mer. Utifrån datan kan ni sedan göra många olika saker: skicka ut marknadsföring, erbjudanden om ytterligare produkter och så vidare.

Varför ditt företag ska skaffa ett CRM-system:

  • Underlättar hanteringen av ett stort kundunderlag
  • Anpassa marknadsföringen efter kunden på ett enkelt sätt
  • Skapa merförsäljning och nya affärsmöjligheter