För en företagare är kundservicen många gånger vara mycket viktig. En kunds första intryck av ett företag kommer ofta just av kontakten med kundservice. Många effektiviserar sin kommunikation med smarta molnlösningar, blir mer flexibla i sitt kontaktsätt och gör regelbundna kundundersökningar för att spetsa sin kompetens ännu mer.

Många företag kan se det som svårt att organisera en bra kundservice. Många gånger tar arbetet så mycket av företagarens tid att denne inte hinner med att svara i telefon eller liknande. Men hur kan man som företagare skapa en bra kundservice?

Ofta kan det vara bra att låta kunder kontakta företaget på flera olika sätt. En bra kundservice med telefonväxel fungerar ofta tillfredsställande och en bra effektiv sådan skapar möjligheter för kunderna att nå företaget på olika sätt. Det kan vara med meddelanden, video, chatt eller telefon. Dessutom är det bra att lagra kundinformationen på ett sätt som gör det lätt att täcka upp en sjuk kollega.

Systemet måste vara överskådligt från båda håll, för att kunna vara så effektiv som möjligt. Kanske så pass effektiv att man sparar in på enormt många restimmar.

 

Ett bra första intryck lockar fler kunder

När man får en förfrågan från en kund är det viktigt att man bekräftar att förfrågan är mottagen, även om man inte kan ge ett konkret var genast. Det är dock viktigt att man ser till att behandla alla ärenden på samma sätt och inom en relativt kort tid. Om en kund tvingas vänta flera veckor på ett svar är risken stor att denne går vidare till ett annat företag.

När man har varit i kontakt med kunder kan det vara bra att så småningom sammanfatta vad som gjorts i ärendet. Man behöver sällan vara rädd för att kommunicera för mycket med sina kunder som företagare.

Om en kund kontaktat företaget och fått hjälp kan det också vara en bra idé att undersöka hur bra kunden tycker att servicen varit. En kort undersökning via mail, SMS eller kanske direkt i en live chatt på företagets hemsida fungerar ofta mycket bra.

Vad behöver företaget då tänka på?

  • Låt kunderna välja mellan flera kontaktsätt
  • Bekräfta att företaget fått en fråga
  • Återkoppla till kunden
  • Undersök hur kunden uppfattar servicen

Genom en god kundservice kan företaget snabbt nå sina kunder och kunderna i sin tur brukar ofta i sin tur oftare rekommendera företag med bra service vidare till andra.